Dr. Pınar Gökçin Özuyar
Bahçeşehir Üniversitesi
İİSBF, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmasını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı.
Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. Çevresel sürdürülebilirliğin kuruluş stratejisinde nasıl ele alınmasına dair birçok proje deneyimi olan Dr. Özuyar, 2009 yılı sonrasında ise tekrar akademik hayata dönerek, Özyeğin, Marmara ve İstinye Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler vermenin yanında özellikle uluslararası fonlu projeler yürüttü.
2011 yılında IBM Akademik İnisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yer almış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir üniversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. TÜSİAD-ÖzÜ Sürdürülebilirlik Platformu kurucu direktörü olan Dr. Özuyar, Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals’ ansiklopedilerinde editörlük yapmaktadır.