Mehmet Emin Mutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesinde Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisans, Osmangazi Üniversitesinde Yöneylem Araştırması alanında Doktorasını tamamlamıştır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi’nin kurulmasında görev alan Mutlu, 2000-2012 yılları arasında birimin yöneticiliğini üstlenmiştir. Bu dönemde Açıköğretim Fakültesi’nin e-Öğrenme sistemine geçiş sürecini yönetmiştir.

2013-2018 yılları arasında “öğrenme deneyimlerinin yönetimi” sürecinin kavramsal tasarımı gerçekleştirmeye ve yaşam boyu uzaktan öğrenenlerin bu süreci uygulayabilmeleri için dijital araçlar geliştirmeye yönelik TUBİTAK projelerini yürütmüştür.

Teknolojinin geleceği ve özel olarak iletişim teknolojilerinin geleceği üzerinde çalışan Mutlu, Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler, Teknoloji Okuryazarlığı ve Gelecek, Enformasyon Güvenliği ve Enteleküel Varlık Yönetimi konularında internet üzerinde dersler vermektedir.