1977 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında ise doktorasını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji alanında tamamlamıştır. 2006 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2009 yılında aynı anabilim dalında doçent unvanını almış ve 2014 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2008-2011 yılları arasında ESOGÜ Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2009-2016 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2012 yılında başladığı ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ve 2013 yılında başladığı ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETTOM) Müdürlüğü görevini ise halen sürdürmektedir. 2016 yılı itibari ile TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Üyesi ve Eskişehir İl Temsilcilisidir.
Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış 66 adet makalesi, ulusal/uluslararası kongrelerde sunulan 97 bildirisi, yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı 32 bilimsel araştırma projesi ile uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları ve alanında aldığı patentleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un yayınlarına yapılmış 1200’den fazla atıfı olup h-endeksi 17’dir.
Prof. Dr. Ahmet Çabuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.