2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 2007-2019 yılları arasında Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmüş olup halen ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Endüstri 4.0, Otonom sistemler ve Robotik alanında farklı çalışmalarda bulundu; 2003 yılında ESOGÜ Yapay Zekâ ve Robotik Laboratuarı eş kuruculuğunu yaptı. 2007 yılında Otonom Araçlar konusunda doktora sonrası araştırmalar için misafir araştırmacı olarak Ohio State Universitesi’nde bulundu. 2010-2015 yılları arasında Otonom Robotlar konusunda ürün geliştiren bir firmanın AR-GE Müdürlüğü görevini yürüttü. 2016 yılında ESOGÜ Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuarı (IFARLAB) ve 2020 yılında ise ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruculuğunu yaptı. Buralarda Ufuk2020, Tübitak projeleri başta olmak üzere 20’den fazla sektör kuruluşu ile Endüstriyel sistemler alanında ulusal ve uluslar arası Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda “Avrupa Birliği ECS SRA / Digital Industry 2021” strateji dokümanında YZ’nin endüstriyel uygulamaları alt bölümünün hazırlanmasında katkı da bulunmuştur.